LabDays arrangeres av J. B. Exhibitions ApS


LabDays er to intensive dager for alle som arbeider med laboratorieteknikk


Fagmesse - Seminarer - Møter - Nettverk


Aarhus, København, Oslo og Stockholm

Hvem besøker LabDays Oslo ?


Besøkernes jobbtitler:


Bioanalytiker - Ingeniør - Laborant - Innkjøper - Laboratoriesjef - Biokjemiker - Biolog - Laboratorietekniker - Professor - Direktør - Lege - Arkitekt - Salgssjef- Tekniker - Farmasøyt - Patalog - Lektor - Adjunk - Forsker - Studenter


Besøkerne arbeider innen:


Sykehus - Medisinsk industri - Forskning - Farmasøytisk industri - Bioteknologi - Miljø - Næringsmiddelindustri - Kjemisk industri - Universitet/Utdanningssektoren


Historien om LabDays

2014:

Den første messen under navnet Copenhagen LabMed ble avholdt i København

2015:

Den første LabDays-messen ble avholdt i Aarhus

2016:

Copenhagen LabMed vendte tilbake til København

2017:

LabDays Aarhus

LabDays Stockholm ble avholdt for første gang i Stockholm

2018

LabDays-navnet brukes videre og messen ble avholdt i København

2019

LabDays Aarhus og LabDays Stockholm

2020

LabDays København

2021

LabDays Aarhus

LabDays Stockholm ble flyttet til 2022 på grunn av Covid-pandamien

2022

LabDays København og LabDays Stockholm

2023

LabDays Aarhus og Oslo

2024 - 2025 - 2026.......